Ölands djurpark är glada och stolta att kunna hjälpa på plats

                             In-situ med Ölands djurpark

 

Ölands djurpark stöttar i samarbete med Bio/Zoo Information.

Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya. Genom ett samarbete

med Marnus Roodbol och hans organisation. Walking for Lions stöttar

Ölands djurpark olika aktiviteter med fokus på lejon.

                   

Lejon känner vi alla till.. Djurens konung, dessa stora präktiga

skapelser från Afrikas savann. Beståndet av lejon har med undantag

av några få populationer i Afrika och Asien har aldrig haft så stor

fokus som andra djur men vissa av underarterna är starkt

utrotningshotade. Men lejonen har drastiskt minskat de sista

årtionden och görs det inte något redan nu, kommer lejonen till

att försvinna från ekosystemet.


Walking for Lions deltar aktivt i Community arbete i Afrika, bara

med att man är på plats och arbetar med lokalbefolkningen kan

lejonens framtid säkras.

             

Lever man med lejon, lever man också med en potentiell risk

för hot. Antingen i form av risk för att man själv eller ens barn kan

komma i riskfara med lejon, eller att husdjur som utgör hot kan

risk för lejon vara stort. Därför er det viktigt att säkra ett samarbete

mellan lokalbefolkningen och att projektet hjälper med rädda lejon,

projektet hjälper till med undervisning omkring lejon och andra

rovdjur, dessutom hjälper de med hundar som kan hjälpa med

att skydda och varna befolkningen. Projektet hjälper till med

forskning i Afrika, Walking for Lions står dessutom bakom ett

medvetandes projekt där Marnus Roodbol vandrar barfota

igenom dessa område i Afrika för att samla pengar och skapa

uppmärksamhet omkring projektet.

 

Ölands djurpark är glada och stolta att kunna hjälpa på plats.

 

            

 

Se gärna mer på

https://www.facebook.com/WalkingForLions?fref=ts