Få en guidad tur i vår park:

Den bästa upplevelse du kan få av Ölands djurpark är en guidad tur, här kommer du nära djuren och får dessutom lära dig massor av fakta om djuren. Under tiden får du dessutom möjlighet att ställa alla frågor du vill till vår guide som visar runt.

Våra guidade turer passar allt från enskilda personer till stora grupper, kontakta oss så skräddarsyr vi just dina önskemål för att din guidade tur ska bli precis så bra som dina förväntningar!

Välj mellan Lemurmatning, nära kontakt med en orm eller varför inte få bekanta dig med vår underbara papegoja Victor!

Gruppstorlek max 25 personer

Pris 3.500 kr mån/fre 11.00-16.00

Pris 4.500 kr lör/sön 11.00-16.00

Kostnad för entrè tillkommer

 

Tid: ca 2,5-3 tim

 

Utbildning

Välkommen till Ölands djurpark för utbildning, vi inriktar oss på alla åldrar från förskola till högskola. Allt för att ni ska få möjlighet att lära er mer om våra djur och deras livsmiljöer. På ett lustfyllt sätt lär vi barn och ungdomar grunderna i djur och naturvård och att få delta i olika aktiviteter tillsammans mes oss hos både vilda och tama djur i vår park. Vi delger vårt synsätt och vår ambition att medverka till att bevara den biologiska mångfalden.

Vi skräddarsyr vår utbildning efter era önskemål, så hör av er till oss så kommer vi fram till ett bra program som passar just er grupp eller klass.

  

Förskola/Förskoleklass

Här kommer vi fokusera på aktiviter som är lustfyllda och kopplade till läroplanen för förskola (lfö-98/ rev10) Med en utbildad pedagog som guide och ansvarig för gruppen och står för material mm under tiden.

Tama/ vilda djur

vilka är våra tam djur- husdjur/bodgårdsdjur- vad är vilda djur?

aktiviter / lekar

rundvandring i parken och besöker djuren

 

Läroplansmålen för förskolan (lpfö89/10)

Strävansmål:

¤ Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö.

¤ Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

¤ Tillägnar sig nyanserar innebörden i berepp, ser samband, upptäcker sätt att förstå sin omvärld.

¤ Utvecklar intresse och förståelse för hur naturens kretslopp och för människor, natur och samhälle påverkar varandra.

¤Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Skola åk 1-3

I denna undervisning kommer vi lyfta varför det finns djurparker och hur vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Vilka projekt ingår vi i och varför? Vi utgår från läroplanens uppnående mål och vad klassen/gruppens fokus/tema är.

Vi kommer också hantera våra vanliga djurarter, skillnad på fåglar och däggdjur.

Rovdjur- vilka rovdjur finns i svensk natur/hur jagar och lever.

Våra vilda djur i parken

Samspel

Rundvandring i parken och besöker djuren

Aktiviter till gruppens tema ex frågesport el hitta svaren i parken.

Läroplan för skolan (lpo-94)

Mål att uppnå:

¤ känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang

inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.   

¤ har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val 

¤ Känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang,

 

Skola åk 4-6

Här får ni följa med in i apornas värld, vi träffar våra närmsta släktingar!

apa till människa

vilka apsorter har vi i parken

regnskogens apor

handel med vilda djur som blir sällskapsdjur

Rundtur i vår park där vi får ta del av fakta och information om våra apor.

Matning av lemurer

Arbetsmaterial/uppgifter om apor och dess livsmiljöer.

 

 SkolaÅk 7-9

En djupare analys blir inriktningen i denna utbildning då vi hanterar Djurens utveckling.

Djuren och djurgruppernas utveckling

evolution

Vi kommer in på biologisk mångfald och pratar om hotade djurarter i djurparken, sibirisk tiger och de afrikanska lejonen. ( walking for lions)

Vad händer när arter försvinner?

Varför försvinner arter?

Vad kan vi alla göra för att minska påverkan på hotade arter?

Hur jobbar vi på djurparken för att arter ska finnas kvar?

 

Hotade Djur:

I denna kurs erbjuder vi en föreläsning och bildserie och få en insyn i hur djurens situation ser ut runtom i världen.

Vi lär oss hur vi påverkar och vad vi kan göra för att hjälpa.

Efter föreläsningen går vi ut i parken och lär oss om djurparkens roll i bevarandearbetet.

(Denna kurs riktar sig till de högre åldrarna).

Etologi:

Denna kurs kommer ge en introduktion till etologin, läran om djurens beteende. Vi inriktar oss på djurhållning och visar även runt i parken och i kursen får man aktivt observera och komma nära djuren.

(Denna kurs riktar sig till de högre åldrarna).

 

Walking for lions:

Här föreläser vi om vårt samarbete med Bio/Zoo hur vi stöttar projektarbetet Walking for lions.

Allt från Marnus Roodbol och hans organisation till hur projektet fungerar nere i Afrika. Följ med oss på denna spännande resa.

 

Exempel på kurs för förskola.

Besök av förskolegrupp  men barn i ålder 4-5 år      

Jag introducerar en liten kanin och låter barnen lära känna mig och kaninen.

Jag går igenom bokstäver och låter barnen bygga ett djur, här får barnen en samarbetsövning och öva på turtagning mm.

Kaninis går igenom alla bokstäver

Det blir ordet KATT!

Jag tar upp en liten katt (Misse) berättar fakta om katter och frågar barnen om någon av dem har katt.

Vad äter katter?

Hur gamla blir katter?

Hur många katter finns i Sverige?

Vi bygger ett nytt ord!

LO- lokatt (lodjur)

Vad är det för skillnad på en katt och ett lodjur?

Barnen kom in fram till att lokatten var större och hade kortare svans, att den hade tofsar på öronen och att man inte kunde klappa den.

Vi gick in på Tama respektive vilda djur- vilka djur är tama? och vilka djur är vilda?

Vad har vi för vilda djur i Sverige?

Var kan vi se ett Lodjur?

Jag berättade fakta om Lodjuret för barnen och sedan gick vi till lokattens hägn för att studera den och jämföra med bilden och det jag visat barnen stämde.